Медия и маркетинг

Маркетингът в социалните медии и мрежи се превръща в един от най-мощните канали за реклама и популяризиране на бизнес или кауза. В световен мащаб има огромен ръст в използването на такъв тип сайтове като Facebook, Google+, Twitter, Linkedin, YouTube и други.

Ние се ръководим от нашите клиенти, за да идентифицираме техните нужди и да създадем стратегически най-подходящата кампания за тяхния бизнес и бюджет.

При добре планирана и направена кампания през социалните мрежи и канали Вие може да спечелите една трайно ангажирана и подкрепяща Вашия бизнес аудитория.

Какво представлява една кампания в социалните мрежи и медии?

- Създаване и публикуване на уникално съдържание, чрез различните медии и мрежи

(създаването на такова съдържание увеличава многократно трафика към Вашия сайт);

- Създаване  на диалог с крайния клиент през канали като Facebook. Възможността да получите отзиви за продуктите и услугите спомага за подобряване качеството на услугите и маркетинговите стратегии;

- Популяризиране на  марката и продуктите на фирмата;

- Посредством Вирусен Маркетинг (промоции), който може да бъде под формата на рекламни игри, видео клипове, интерактивни игри, електронни книги, брандиран софтуер, картинки и дори само текстови съобщения се цели да привлекат и ангажират повече потребители.